Ma- ja da-infinitiiv

Osastav mitmuse

Add: uvudarah25 - Date: 2021-05-02 23:47:01 - Views: 5139 - Clicks: 7680

Title: Eesti keele eksam 6a klassile Author: Reet Last modified by: Reet Created Date: 5:10:00 PM Company: AS Tehnika Street Other titles. Kärnas. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles. Kui sõna lõpus on üks täishäälik (v. Järgmises tunnis (12) vaatame erinevaid gruppe. Sõna. Rel'l ja kabinet' käänamisel esitatud üksnes de-mitmuse vormide täielikkuse huvides. Ainsuse omastav, 3. Suur algustÄht ja vÄike algustÄht 10. Käesolev õppematerjal on koostatud neile, kes õpivad eesti keelt, kelle jaoks eesti keel ei ole aga emakeel. Mitmuse osastav. 6. –e), on osastava käände lõpuks -a/-ä. Lapsed käisid siis kartlikult ühest toast teise ja vahtisid (suurtel tummadel silmadel). 2. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus,. 1. Mitmuse osastav

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Mitmuse osastav. ” (osastav) “Jah, nende villast saab kududa tosin kampsunit ja veidi sokke. Autor: Õnnela Leedo-Küngas, Ehte Humanitaargümnaasium. 300. ) – nõusid - mõned 2-silbilised astmevahelduseta sõnad, milles ei ole pikki ega ülipikki häälikuid: ema (ema – ema) – emasid. Mitmuse osastav. Käändsõna põhivormid on ainsuse nimetav, ainsuse omastav, ainsuse osastav, mitmuse omastav ja mitmuse osastav. 5. Õpik, füüsik, kollane, keemik, tumekollane, nelik b) 2-silbilised sõnad, III välde nt. Märksõnad: morfoloogia, grammatika omandamine, omastav ja osastav kääne Abstract. To play this quiz, please finish editing it. MITMUSE OSASTAV kasutame toiduainetega, mida saab loendada. Osastav kääne on nimetava käändega samas astmes. Erandlikult on mõnedel sõnadel, mille ainsuse osastava lõpus on -t, mitmuse omastava lõpus -de. Данная здесь группировка слов назначена только для выяснения, как образовывать mitmuse osastav. Mitmuse osastav

. Mitmesilbilistes võõrsõnades on sid-lõpuline mitmuse osastav nüüdiskeeles taandumas ning on alltüüpsõnade fo. Mitmuse vormidest hakkas uuritav esimesena kasutama nimetavat käänet (1a 4k) ja siis osastavat käänet (1a. Märts. . Koha- ja isikunimed 11. SidesÕnad kui ja nagu 12. Sa ei ole Opiqusse sisse logitud. Nimetav. Vapper soldat, nukker mõte, kiire skuuter, valge sirel, helde andja, range õpetaja, korralik õpilane, viljakas pinnas, ümmargune kandik, uusim lugemik, künklik maastik. Kui hätta jääd, kasuta ÕS–i abi. · MITMUSE OMASTAV Ega see päris hull ka ei ole! Answer: Vilu. “Küll sul on palju lambaid! Ligipääs piiratud. Mitmuse osastav. Parool: Kõik materjalid kaitstud autorõigustega. Nimetav, omastav, osastav by JuliaMakarova: 9klass-KESKSÕNAD by LjuBoi: Tingiv kõneviis. Mitmuse osastav

Ik-, likkus- ja stikune-liide 5. OtsekÕne 8. Sõnul, millest saab kasutada tugevaastmelist seisundivormi, on see enamasti esitatud sõnaartiklis, nt auk,. 4. Suukoobas on suuõõs (omastavas suuõõne, osastavas suuõõnt). Moodusta neist sõnapaaridest mitmuse osastav ja alaltütlev. Näiteks: magus sai - magusaid saiu. Veebruar, kl 20. , mida? LÜHIKEST ÜLIVÕRRET EI SAA MOODUSTADA: sõnadest, mille mitmuse osastav on ainult sid- lõpuline: roosasid; kui kõrvuti satuksid i ja j või j ja i: tühje; kui. Ligipääs piiratud. Play this game to review Other. Ainsus Mitmus Nimetav auto Nimetav autod Omastav auto Omastav autode Osastav autot. Mitmuse osastava paralleelvormid 5. Kuidas on sõna kellaosutit ainsuse nimetav kääne? Get Started. Mitmuse osastav kääne. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Mitmuse osastav

Osastav (2,3,. Käändelõpp: puudub Näide: Helju ja Helmut ostsid kapi. Tõmba väärale vormile joon peale ja kirjuta õiged vormid antud sõnade alla tulbana. NB! – Keel ja Kirjandus 2, lk 101. Ära muretse, mitmuse omastava lõpud on rasked, neid me harjutame mitu aastat. 3. Koi-tüüpi sõnadel võib mitmuse osastavas olla ainult sid, nt koi : koi/sid. Alati tugev aste (vahva aste) Mitmuse osastava käände (alati tugevas astmes) lõpus võib olla: ainult -sid - mõned 1-silbilised sõnad: nõu (nõu (mille? Aasta, aare, peegel, soo, muie, vilgas, soodus, kobras 2) -sid a) I välde, astmevahelduseta, e- või u-lõpulised. Kui mõni neist vormidest puudub (sageli ei esine lühikest sisseütlevat käändevormi), siis on selle asemel mõttekriips. Question: Kuidas on sõna kontsert ainsuse osastav kääne? Näidis. * astmevahelduslik: ainsuse nimetav: tyttö: ainsuse omastav: tytön: ainsuse osastav: tyttöä: ainsuse sisseütlev: tyttöön: mitmuse nimetav: tytöt: mitmuse. Sõna tavern ainsuse omastav on taverni (II vältes) ja osastav taverni (III vältes), mitmuse omastav on tavernide ja osastav taverne ~ tavernisid. Astmevaheldus 15. 200. Suhkur - ainsuse osastav - pime - mitmuse alalütlev - mõru - ainsuse saav - puder - ainsuse alaleütlev - poiss - mitmuse kaasaütlev - auto - mitmuse osastav-jõgi - ainsuse seestütlev - kuldne - ainsuse olev - sada - ainsuse rajav-Harjutus 2. Mitmuse osastav

Sind pole kinnitatud ühegi kooli, tiimi ega asutuse nimekirja - seega pole Sul kahjuks ka võimalust harjutust proovida. Nende paljundamine ja levitamine pole lubatud ilma OÜ. Sõna võistlus mitmuse osastava käände vormid on võistlusi ja võistluseid. Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli lehekülg, mis on tehtud MMKK õpilasomavalitsuse poolt. Mitte tasusi. 08 sõnast tasu - tasusid, eks? ; Andmekaitsepõhimõtted. Mitmuse osastav kääne. 1 SOOME KEELE GRAMMATIKA SISUKORD VOKAALHARMOONIA 3 ASTMEVAHELDUS 4 NIMISÕNA 6 Ainsuse osastav kääne 6 Ainsuse omastav kääne 9 Ainsuse sisseütlev kääne 10 Ainsuse olev kääne 12 Ainsuse saav kääne 13 Nimisõna mitmus 14 Mitmuse osastav kääne 16 Mitmuse omastav kääne 17 TEGUSÕNA 19 Tegusõna algvorm 19 Tegusõna pööramine 19 Olevik 20 Lihtminevik 23 Täisminevik 28. Nt mõte – mõtte – mõtet mõtteid hammas – hamba - hammast hambaid Moodusta mitmuse osastav huvitav idee - hea ema – ilus saabas – mõru tee – kallis vihik – küps vaarikas - huvitavaid ideesid ideid häid emasid ilusaid saapaid mõrusid teesid teid kalleid vihikuid küpseid vaarikaid -e. This quiz is incomplete! Mitmuse omastavast saab moodustada kõik mitmuse käänded alates sisseütlevast. Kusjuures osastav kääne on – kotletit ja mitm osastav – “kotletisi” Väga veider on lugeda, et sõna “Kajakk” mitmuse osastav on kajakaid, kuigi ainsuse nimetav peaks tegelikult olema “Kajak, mis osastavas käändes nõuab “kajakkisid. Mitmesilbilistes võõrsõnades on sid-lõpuline mitmuse osastav nüüdiskeeles taandumas ning on alltüüpsõnade fo. SÕNASTIK teemal „KODU“ KORTER - квартира. 7. Mitmuse osastav

Question: Kuidas on sõna tapeetidel ainsuse alalütlevas käändes? /data/worddetails/wordId data request result example - worddetails_216071_result. Näidis: huvitav film - huvitavad filmid. Kärnas. Osastav head Ainsus Mitmus Nimetav inimene Nimetav inimesed Omastav inimese Omastav inimeste Osastav inimest NB! Ainsus ja mitmus Question: Kas sõna lastega on mitmuses või ainsuses? Võõratesse, palit, ripub, küpse õun, peendra peal, tragi poisi, kaameli silmad, soist maastikut, luist kala,. Sisu. ” Pange tähele, viimases lauses on kampsun ainsuse osastavas, aga sokid mitmuse osastavas. Kooli teine lehekülg. Kuidas on sõna nobe ülivõrdes? Käänetevahelise seose põhjal võib öelda, et mitmuse omastava moodustamisel on suur abi ainsuse osastava käände vormist. Question: Kuidas on sõna karbiga mitmuse kaasaütlevas käändes? Rel'l ja kabinet' käänamisel esitatud üksnes de-mitmuse vormide täielikkuse huvides. Pane sulgudes olevad sõnad vastavasse i-mitmuse käändesse. Mitmuse osastava käände kasutamine kujunes mõlemale vanuserühmale kõige keerulisemaks. Käändsõnade sisseütlev. Omastav. Mitmuse osastav

Aukus; kärn,. Online activities : Mitmuse osastav 2. VORMIMOODUSTUS 2. OmadussÕnade vÕrdlemine 4. Tüüp jaguneb kaheks olenevalt mitmuse osas­tava paralleelvormi olemasolust. Tegusõna umbisikulise tegumoe moodustamine-TUD kesksõna-TAV kesksõna. Answer: Karpidega. Mitmuse osastav XIX sajandi kirjakeeles By Ellen Uuspõld Topics: eesti keel, üliõpilastööd, käänded, keeleajalugu, kirjakeel. Käänamine. Ainsuse nimetav 2. Vormide sobivust lausesse on vaja õpilastega arutada. Sidekriips ja mÕttekriips 13. Loeme, kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Mitmuse moodustamine Ava sisukord. LÜhike mitmuse osastav 3. Mitmuse osastav

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1. Moodusta lõputa mitmuse osastav. Is the number one paste tool since. Avaleht Vormiõpetuse harjutused Käändsõna. Ainsuse osastav → lühike mitmuse osastav reeglid toitu, õnnelikku u → e toite, õnnelikke kooli, seminari, kivi i → e koole, seminare, kive sõrme, lehte, jälge e → i sõrmi, lehti, jälgi. A. Question: Moodusta sõna rahulik mitmuse osastav kääne. 2. Mitmuse osastav kääne. Täpsemalt vaata Wikimedia kasutamistingimustest. Mehe silmad olid samblarohelised. Õnnelikke : õnnelikem 8. Kirjeldus, näpunäited ja õpetus. Autor: Õnnela Leedo-Küngas, Ehte Humanitaargümnaasium. Paljude eesti käändsõnade mitmuse osastavas (küsimused keda? Lapse nutmine oli kaugele kuulda. Sid-lõpu eelistamist tingivad tõenäoli-selt keele korralduslikud hoiakud. Ei ole) Mitmuse osastav (palju, vähe) Tõlge. Mitmuse osastav

) on rööpvormid, millest üks lõpeb silbiga -sid ja teine täishääliku ehk vokaaliga (i, e või u-ga). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Tulemuste põhjal anti soovitused, milliseid sõnu edaspidistes uuringutes 3–4-aastaste laste omastava ja osastava käände moodustusoskuse uurimiseks kasutada. Ainsuse nimetavat põhikäänete hulka ei arvata, sest see pole aluseks teiste käänete moodustamisel. Ainsuse osastavast mitmuse omastav. Karatee – äratee. The options below allow you to export current page of search results into plain text or into your citation manager. Tahvel (mitmuse alaleütlev) mees (ainsuse ilmaütlev) lill (ainsuse rajav) katus (mitmuse olev) punane (ainsuse osastav) raamat (mitmuse omastav) kuldne (ainsuse omastav) rebane (mitmuse alalütlev) kuu (mitmuse nimetav) puu (ainsuse osastav) pinal (mitmuse sisseütlev) vanker (ainsuse kaasaütlev) kivikuju (mitmuse. Aga kuna see seos ei ole alati kindel, tasub kahtluste korral ÕS-ist õigekirja kontrollida. Selles tunnis jäta meelde (remember) need sõnad. Moodusta lühike mitmuse osastav. Õpetaja Ramona Lepik. 2. Mitmuse nimetav Ava sisukord. Export Citations. Laps on hommikul õigeks ajaks äratet. Moodusta sõnast vastupidine. Mitmuse osastav

Mitmuse omastav, 6. Ligipääs õppesisule on piiratud. 200. ) – nõud (mida? Aukus; kärn,. Kirjuta mitmuse osastav ning i-mitmuse seest- ja alalütlev kääne. Aasta, aare, peegel, soo, muie, vilgas, soodus, kobras 2) -sid a) I välde, astmevahelduseta, e- või u-lõpulised s. ÕS-i kasutamine kontrolliks. 26. Käändsõnade mitmuse osastav. Mitmuse osastav. Sõnul, millest saab kasutada tugevaastmelist seisundivormi, on see enamasti esitatud sõnaartiklis, nt auk,. Selle õpiku kasutamiseks on vaja kehtivat paketi „Erakasutaja kasutuslitsents õpikeskkonnas Opiq”, „Õpetaja” või „Õpilane /21” litsentsi. Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers. Mitmuse osastav

Mitmuse osastav

email: [email protected] - phone:(590) 313-1464 x 7278

Hostelid tallinnas - Pank

-> Weekend tallinn
-> Saare maakond

Mitmuse osastav - Mart müürisepp


Sitemap 6

Jake gyllenhaal - Auto import